vật phẩm phong thủy

Published on July 16 2020

Hiện nay, việc thỉnh và bài trí vật phẩm phong thuỷ trong gia đình hay nơi làm việc là nhu cầu rất phổ biến trong đời sống con người. Không chỉ là điểm tựa của niềm tin mà khi bài trí đúng cách thì vật phẩm phong thuỷ còn phát huy năng lượng tích cực...

Read more

Repost0

Published on July 13 2020

Trong đời sống văn hoá của người phương Đông, phong thuỷ không phải là điều gì quá xa lạ. Tồn tại từ ngàn xưa, con người đã công nhận phong thủy có vai trò rất to lớn, nó hỗ trợ, cải biến về mặt tích cực đến mệnh vận con người. Và một trong những nhân...

Read more

Repost0